Έπιπλα Airbnb Κατοικίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

Θέση Εργασίας στα Ιωάννινα


Απαιτούμενα Προσόντα

  • Προηγούμενη εμπειρία σε επαγγελματικά ξυλουργεία ή εργοστάσια, σε αντίστοιχη θέση εργασίας
  • Σχετικές σπουδές (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
  • Υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός
  • Ικανότητα κατανόησης σχεδίων επίπλου
  • Ικανότητα να ακολουθεί ακριβείς οδηγίες
  • Ομαδικότητα
  • Ικανότητα να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας εντός εργοστασίου και σε εξωτερικές εργασίες
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
Παροχές
  • Μισθός, bonus και Ασφάλιση
Τηλ. Επικοινωνίας: 2651 091834
E-mail Επικοινωνίας: info@epipla-paraskevas.gr